Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Význam technickej normalizácie v praxi

Dátum: 27.10.2015
Čas: 9:15

Miesto: D114
Organizátor: katedra tovaroznalectva a kvality tovaru
Kontaktná osoba: Ing. Nadežda Sládková

Workshop

Product Portfolio Management in Whirlpool

Dátum: 27.10.2015
Čas: 11.00 h

Miesto: predbežne D115
Organizátor: KTaKT
Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Knošková, PhD.

workshop

viac »

Produktové portfólio Management Whirlpool

Dátum: 27.10.2015
Čas: 11.00 h

Miesto: predbežne D115
Organizátor: KTaKT
Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Knošková, PhD.

workshop

viac »

Príprava vysokoškolskej učebnice pre ťažiskový predmet Európske a medzinárodné obchodné právo nového študijného programu Medzinárodné podnikanie

Dátum: 26.10.2015
Čas: 10:00 - 11:00

Miesto: 4A03
Organizátor: Katedra medzinárodného obchodu OF
Kontaktná osoba: Zuzana Kittová

workshop

viac »

EDAMBA 2015

Dátum: 21.10.2015 - 23.10.2015

Miesto: Ekonomická univerzita v Bratislave
Organizátor: OVaDŠ
Kontaktná osoba: Ing. Martina Brčáková

Ekonomická univerzita v Bratislave Vás pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu EDAMBA 2015, ktorá sa uskutoční v dňoch 21. - 23. októbra 2015 na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

viac »

Problémy kontraktačnej logistiky v podmienkach Slovenskej republiky

Dátum: 20.10.2015
Čas: 11.00 h

Miesto: D 111
Organizátor: Katedra medzinárodného obchodu OF
Kontaktná osoba: hedhan@yahoo.com

prednáška

viac »

Štatistické metódy v sociálno- ekonomickom výskume - teória a aplikácie

Dátum: 20.10.2015 - 23.10.2015

Miesto: Vzdelávacie zariadenie EUBA, Virt
Organizátor: KŠ FHI
Kontaktná osoba: doc. Ing.Eva Sodomová PhD.

XXII. Medzinárodný slovensko-poľsko-ukrajinský vedecký seminár

viac »

Vedecký workshop

Dátum: 20.10.2015
Čas: 10.00 h

Miesto: KHP NHF
Organizátor: KHP NHF
Kontaktná osoba: Ing. Šiškovičová

vedecký workshop

viac »

Vedecká konferencia k 25.výročiu založenia Katedry verejnej správy a regionálneho rozvoja

Dátum: 15.10.2015
Čas: 10.00 - 18.00 h

Miesto: spol. miesnosť V1
Organizátor: KVSRR
Kontaktná osoba: Ing. V. Szitasiová

vedecká konferencia

viac »

Prezentácia potencialu Vladimirskej oblasti a Kovrovkovského elektrotech.závodu z RF

Dátum: 13.10.2015
Čas: 10.00 h

Miesto: SARIO
Organizátor: KMO OF
Kontaktná osoba: miloslav.rosenberg@gmail.com

seminár, kontraktácia, možnosti rokovania študentov so zahraničnými firmami.

viac »

Odborné minimum pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

Dátum: 1.10.2015 - 12.10.2015
Čas: 9:00 – 16:30 hod

Miesto: Palisády 22, Bratislava
Organizátor: Znalecký ústav Ekonomická univerzita v Bratislave pri Bratislavskej Business School EU v Bratislave
Kontaktná osoba: Ing. Ingrid Sieglová, znalectvo.bbs@euba.sk, 02/593 021 03

kurz

viac »