Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Systémy bezpečnosti potravín a ich význam v praxi

Dátum: 15.12.2015
Čas: 09:15 hod.

Miesto: D114
Organizátor: Katedra tovaroznalectva OF EU v Bratislave
Hostia: Ing. Jozef Kerekréty

workshop

viac »