Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Odborný workshop - čiastokové výstupy z riešených projektov

Dátum: 1.7.2014
Čas: 9:00

Miesto: Košice
Organizátor: PHF
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Gajdoš, PhD.
Hostia: členovia katedry, učitelia, vedeckí pracovníci

Podujatie bude venované prezentáciám výstupov z projetkov riešených na katedre, resp. na inom pracovisku - výstup zborník abstraktov.

viac »