Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Odborné minimum pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

Dátum: 19.6.2014 - 30.6.2014
Čas: 9:00 – 16:30 hod

Miesto: Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave, Palisády 22, Bratislava
Organizátor: BBS
Kontaktná osoba: Ing. Ingrid Sieglová, znalectvo.bbs@euba.sk, 02/593 021 03

Znalecký ústav Ekonomická univerzita v Bratislave pri BBS EUBA otvára kurz Odborné minimum pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.

viac »

Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality

Dátum: 19.6.2014
Čas: 9:00

Miesto: Malá Ida
Organizátor: KHIaM
Kontaktná osoba: doc. RNDr. Zuzana Hajduová, PhD.

BEM 2014

Dátum: 13.6.2014 - 14.6.2014

Miesto: Spoločenská miestnosť, učebne C1.06 - C1.08
Organizátor: EUBA, Virtual Scientific Laboratories, Nadácia Tatrabanky, Slovenská ekonomická spoločnosť

medzinárodná vedecká konferencia

viac »