Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Nové prístupy v liečbe alkoholizmu

Dátum: 30.4.2014
Čas: 9:00-12:00

Miesto: 4C02
Organizátor: KPg v spolupráci s CPaPS na EU
Kontaktná osoba: prof. Ing. Rudolf Šlosár, PhD.
Hostia: študenti všetkých fakúlt EU, učitelia, a ostatní záujemci

Seminár na aktuálnu tému drogovej závislosti za účasti zástupcu Centra pre liečbu drogových závislostí.

viac »

Európska integrácia po kríze: Strastiplná cesta od bankovej k politickej únii

Dátum: 29.4.2014

Miesto: Aula

Seminár pod záštitou EU v Bratislave v spolupráci s SOPK a Nadáciou na podporu vzdelávania a ekológie

viac »

Slávnostné zasadnutie VR EU

Dátum: 28.4.2014
Čas: 15.00 h

Miesto: Aula

Slávnostné zasadnutie VR EU rozšírené o VR NHF pri príležitosti udelenia titulu Dr. h. c. EU v Bratislave José Manuelovi Durãovi Barrosovi, predsedovi Európskej komisie.

viac »

Dajte podnikaniu zelenú!

Dátum: 28.4.2014
Čas: 12.30 h

Miesto: spoločenská miestnosť V2

Prednáška profesora Milana Zeleného o tom, ako začať podnikať a byť úspešný!

viac »

Kultúra v Bratislave

Dátum: 9.4.2014
Čas: 10.00 h

Miesto: Aula EU v Bratislave

Seminár o Kultúrnom lete a Hradných slávnostiach Bratislava 2014

viac »

Pohľady na ekonomiku Slovenska

Dátum: 8.4.2014

Miesto: Aula

Konferencia pod záštitou ministra financií SR

viac »

Deň absolventov

Dátum: 1.4.2014
Čas: 9.00 h

Miesto: Vestibul V2

Veľtrh práce a kariérneho poradenstva

Informačné stretnutie k programom administrovaným SAIA

Dátum: 1.4.2014

Miesto: PHF
Organizátor: OZV
Kontaktná osoba: doc. JUDr. Ing. Aneta Bobenič Hintošová, PhD.

Význam firemnej reputácie

Dátum: 1.4.2014

Miesto: Katedra hospodárskej informatiky a matematiky
Organizátor: KHIaM
Kontaktná osoba: doc. RNDr. Zuzana Hajduová, PhD.
Hostia: Mgr. Miroslava Mozolová

Plánovanie stratégie, komunikačné kampane, media relations, event manažment, interná komunikácia a copywriting v priestore.

viac »