Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Modelová konferencia 2014

Dátum: 27.3.2014

Miesto: Aula EU v Bratislave

Projekt "Modelovej konferencie" sa koná na EU v Bratislave každoročne. Študenti piateho ročníka Fakulty medzinárodných vzťahov budú, v rámci summitu fiktívnej medzinárodnej organizácie, ktorá nesie názov Fórum pre 21.storočie, riešiť globálne problémy a výzvy súčasného sveta.

viac »

Vedecké kolokvium

Dátum: 17.3.2014

Miesto: Zasadacia miestnosť KMO
Organizátor: doc.Ing. Otília Zorkóciová, PhD., KMO/OF
Kontaktná osoba: Ing. Simona Škorvagová, PhD.

Vedecké kolokvium - vyhodnotenie dvoch rokov riešenia projektu VEGA č. 344

viac »

Svet informačných zdrojov ProQuest

Dátum: 12.3.2014
Čas: 13:00 hod.

Miesto: Spoločenská miestnosť V1
Organizátor: OVaDŠ

Informačné stretnutie

viac »

Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód

Dátum: 12.3.2014 - 13.3.2014
Čas: 9:00

Miesto: Katedra hospodárskej informatiky a matematiky
Organizátor: KHIaM, KCJ
Kontaktná osoba: doc. RNDr. Zuzana Hajduová, PhD.