Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Informačný deň EU v Bratislave

Dátum: 7.2.2014
Čas: 9.00 h a 13.00 h

Miesto: Aula EU v Bratislave
Organizátor: CKVV

Informačný deň pre uchádzačov o štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave

viac »