Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Informačné stretnutie k programu Erasmus

Dátum: 10.2.2014 - 14.2.2014

Miesto: PHF
Organizátor: OZV
Kontaktná osoba: doc. JUDr. Ing. Aneta Bobenič Hintošová, PhD.