Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Bezpečnosť potravín a legislatíva

Dátum: 25.2.2014
Čas: 9.15 h

Miesto: miestnosť B107
Organizátor: KTaKT OF
Kontaktná osoba: Paulína Krnáčová

workshop

viac »

5. Ročník Zimnej školy Forenzného účtovníctva

Dátum: 25.2.2014 - 27.2.2014

Miesto: Spoločenská miestnosť, EU BA – stará budova
Organizátor: KÚA FHI
Kontaktná osoba: Zuzana Kubaščíková

Katedra účtovníctva a audítorstva Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave Vás pozýva na 5. Ročník Zimnej školy Forenzného účtovníctva. Ide o súbor prednášok a stretnutí so zaujímavými ľuďmi pôsobiacimi priamo v oblasti forenzných služieb a boja proti ekonomickej kriminalite na Slovensku aj vo svete.

viac »

Výskumná integrácia Katedier NHF (Deň otvorených dverí KF a KVSRR)

Dátum: 19.2.2014
Čas: 9:00 - 15:00

Miesto: Zasadacia miestnosť KF a KVSRR
Organizátor: KVSRR, KF
Kontaktná osoba: prof. Ing. Milan Buček, DrSc.
Hostia: členovia Katedry financií a Katedry verejnej správy - zamestnanci, doktorandi a externí spolupracovníci

Katedra financií a Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja spolupracujú na výskumnom projekte KRENAR - Kreatívna ekonomika - národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly od roku 2011. Tento výskum stimuluje nielen vedeckú a odbornú kapacitu oboch katedier, ale zároveň podporuje aj rozvoj sociálnych vzťahov členov katedier a je príslubom budúcej výskumnej spolupráce.

viac »

Informačné stretnutie k programu Erasmus

Dátum: 10.2.2014 - 14.2.2014

Miesto: PHF
Organizátor: OZV
Kontaktná osoba: doc. JUDr. Ing. Aneta Bobenič Hintošová, PhD.

Informačný deň EU v Bratislave

Dátum: 7.2.2014
Čas: 9.00 h a 13.00 h

Miesto: Aula EU v Bratislave
Organizátor: CKVV

Informačný deň pre uchádzačov o štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave

viac »