Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Celouniverzitné informačné stretnutie k realizácii programu Erasmus+

Dátum: 8.12.2014
Čas: 12:30 – 14:00 hod.

Miesto: spoločenská miestnosť V2 (nová budova, oproti bufetu)
Organizátor: OMM
Kontaktná osoba: Zuzana Hrončeková, Simona Kosztanko

informačné stretnutie

viac »

Informačná bezpečnosť vo firme a ochrana osobných údajov

Dátum: 8.12.2014
Čas: 13:30

Miesto: D111
Organizátor: Katedra medzinárodného obchodu
Kontaktná osoba: erika.jamborova@euba.sk
Hostia: študenti, doktorandi a záujemcovia o problematiku informačnej bezpečnosti

prednáška

viac »

Seminár pokročilých vedeckých metód (ekonometria a štatistika)

Dátum: 7.10.2014 - 19.12.2014

Miesto: KMO EUBA
Organizátor: KMO EUBA
Kontaktná osoba: Ing. Stanislav Zábojník, PhD.
Hostia: odborní asistenti KMO OF, zamestnanci Štat. úradu SR

seminár, workshop

viac »