Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Možnosti barterového obchodovania pri prekonávaní hospodárskych porúch

Dátum: 2.12.2014
Čas: 13:30 - 15:00 h

Miesto: D115
Organizátor: KMO OF
Kontaktná osoba: Ing. Valéria Honaizer Svobodová, PhD.
Hostia: hosť z praxe Jaroslav Revallo, Bártrová s.r.o., učitelia, študenti, dokotorandi

workshop

viac »

Seminár pokročilých vedeckých metód (ekonometria a štatistika)

Dátum: 7.10.2014 - 19.12.2014

Miesto: KMO EUBA
Organizátor: KMO EUBA
Kontaktná osoba: Ing. Stanislav Zábojník, PhD.
Hostia: odborní asistenti KMO OF, zamestnanci Štat. úradu SR

seminár, workshop

viac »