Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

The liberalization of trade and services - in terms of the upcoming Free Trade Agreement between the EU and the USA (Transatlantic Trade and Investment Partnership)

Dátum: 15.12.2014
Čas: 13:30 h.

Miesto: B107
Organizátor: KMO OF
Kontaktná osoba: Ing.Viera Ružeková, PhD.

workshop

Liberalizácia zahraničného obchodu na príklade Komplexnej dohody o voľnom obchode medzi EÚ a USA (TTIP)

Dátum: 15.12.2014
Čas: 13:30 h.

Miesto: B 107
Organizátor: KMO OF
Kontaktná osoba: Ing.Viera Ružeková, PhD.

workshop

viac »

Workshop with theme: The meaning and the role of developing countries in world economic system in 21 st. century and their influence on competitiveness

Dátum: 15.12.2014
Čas: 17:00

Miesto: D205
Kontaktná osoba: Mgr. Ing. Gabriela Sopková, PhD./Ing. Tatiana Hlušková, PhD.

workshop

Workshop ku grantu mladých vedeckých pracovníkov s témou Význam a postavenie rozvojových krajín vo svetovom hospodárstve v 21. storočí a ich vplyv na konkurencieschopnosť

Dátum: 15.12.2014
Čas: 17:00

Miesto: D205
Organizátor: Katedra medzinárodného obchodu
Kontaktná osoba: Mgr. Ing. Gabriela Sopková, PhD./Ing. Tatiana Hlušková, PhD.
Hostia: študenti, doktorandi, verejnosť

workshop

viac »

Seminár pokročilých vedeckých metód (ekonometria a štatistika)

Dátum: 7.10.2014 - 19.12.2014

Miesto: KMO EUBA
Organizátor: KMO EUBA
Kontaktná osoba: Ing. Stanislav Zábojník, PhD.
Hostia: odborní asistenti KMO OF, zamestnanci Štat. úradu SR

seminár, workshop

viac »