Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Konferencia na tému Zmeny v globálnej ekonomike v pokrízovom období

Dátum: 1.12.2014
Čas: 9:00 - 14:00

Miesto: spoločenská miestnosť V1
Organizátor: Katedra medzinárodného obchodu
Kontaktná osoba: Ing. Lukáš Harvánek, Ing. Ján Dráb, Ing. Marek Repa
Hostia: študenti, dokotorandi a hostia z praxe, pedagogickí a vedeckí pracovníci

konferencia

Seminár pokročilých vedeckých metód (ekonometria a štatistika)

Dátum: 7.10.2014 - 19.12.2014

Miesto: KMO EUBA
Organizátor: KMO EUBA
Kontaktná osoba: Ing. Stanislav Zábojník, PhD.
Hostia: odborní asistenti KMO OF, zamestnanci Štat. úradu SR

seminár, workshop

viac »