Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Workshop doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov KMO na tému Skončila kríza? Ponaučenia, výzvy a budúce príležitosti v medzinárodnom podnikaní

Dátum: 17.12.2014
Čas: 9:00 - 14:00

Miesto: spoločenská miestnosť V1
Organizátor: Katedra medzinárodného obchodu
Kontaktná osoba: Ing. Dušan Steinhauser/Ing. Simona Škorvagová
Hostia: študenti, dokotorandi a hostia z praxe, pedagogickí a vedeckí pracovníci

Cieľom worshoppu je vytvorenie neformálneho diskusného fóra o možnostiach spoločného prieniku teórie a praxe o bariérach a nových možnostiach, ktoré priniesla finančná kríza.

viac »

The liberalization of trade and services - in terms of the upcoming Free Trade Agreement between the EU and the USA (Transatlantic Trade and Investment Partnership)

Dátum: 15.12.2014
Čas: 13:30 h.

Miesto: B107
Organizátor: KMO OF
Kontaktná osoba: Ing.Viera Ružeková, PhD.

workshop

Liberalizácia zahraničného obchodu na príklade Komplexnej dohody o voľnom obchode medzi EÚ a USA (TTIP)

Dátum: 15.12.2014
Čas: 13:30 h.

Miesto: B 107
Organizátor: KMO OF
Kontaktná osoba: Ing.Viera Ružeková, PhD.

workshop

viac »

Workshop with theme: The meaning and the role of developing countries in world economic system in 21 st. century and their influence on competitiveness

Dátum: 15.12.2014
Čas: 17:00

Miesto: D205
Kontaktná osoba: Mgr. Ing. Gabriela Sopková, PhD./Ing. Tatiana Hlušková, PhD.

workshop

Workshop ku grantu mladých vedeckých pracovníkov s témou Význam a postavenie rozvojových krajín vo svetovom hospodárstve v 21. storočí a ich vplyv na konkurencieschopnosť

Dátum: 15.12.2014
Čas: 17:00

Miesto: D205
Organizátor: Katedra medzinárodného obchodu
Kontaktná osoba: Mgr. Ing. Gabriela Sopková, PhD./Ing. Tatiana Hlušková, PhD.
Hostia: študenti, doktorandi, verejnosť

workshop

viac »

Aktuálne otázky rozpočtu verejnej správy na roky 2015-2017

Dátum: 11.12.2014
Čas: 15:15-16:45 h

Miesto: B108
Organizátor: KF NHF
Kontaktná osoba: doc. Ing. Kornélia Beličková, PhD., Ing. Zuzana Brindzová, PhD.

prednáška odborníka z praxe

viac »

Zmeny v globálnej ekonomike v pokrízovom období

Dátum: 10.12.2014
Čas: 9.30 h.

Miesto: SM výučba 1
Organizátor: KMO OF
Kontaktná osoba: Lukáš Harvánek, KMO

minikonferencia

viac »

Celouniverzitné informačné stretnutie k realizácii programu Erasmus+

Dátum: 8.12.2014
Čas: 12:30 – 14:00 hod.

Miesto: spoločenská miestnosť V2 (nová budova, oproti bufetu)
Organizátor: OMM
Kontaktná osoba: Zuzana Hrončeková, Simona Kosztanko

informačné stretnutie

viac »

Informačná bezpečnosť vo firme a ochrana osobných údajov

Dátum: 8.12.2014
Čas: 13:30

Miesto: D111
Organizátor: Katedra medzinárodného obchodu
Kontaktná osoba: erika.jamborova@euba.sk
Hostia: študenti, doktorandi a záujemcovia o problematiku informačnej bezpečnosti

prednáška

viac »

Aktuálne otázky rozpočtu verejnej správy na roky 2015-2017

Dátum: 4.12.2014
Čas: 15:15-16:45

Miesto: B108
Organizátor: KF NHF
Kontaktná osoba: doc. Ing. Kornélia Beličková, PhD., Ing. Zuzana Brindzová, PhD.

prednáška odborníka z praxe

viac »

Možnosti barterového obchodovania pri prekonávaní hospodárskych porúch

Dátum: 2.12.2014
Čas: 13:30 - 15:00 h

Miesto: D115
Organizátor: KMO OF
Kontaktná osoba: Ing. Valéria Honaizer Svobodová, PhD.
Hostia: hosť z praxe Jaroslav Revallo, Bártrová s.r.o., učitelia, študenti, dokotorandi

workshop

viac »

Konferencia na tému Zmeny v globálnej ekonomike v pokrízovom období

Dátum: 1.12.2014
Čas: 9:00 - 14:00

Miesto: spoločenská miestnosť V1
Organizátor: Katedra medzinárodného obchodu
Kontaktná osoba: Ing. Lukáš Harvánek, Ing. Ján Dráb, Ing. Marek Repa
Hostia: študenti, dokotorandi a hostia z praxe, pedagogickí a vedeckí pracovníci

konferencia

Seminár pokročilých vedeckých metód (ekonometria a štatistika)

Dátum: 7.10.2014 - 19.12.2014

Miesto: KMO EUBA
Organizátor: KMO EUBA
Kontaktná osoba: Ing. Stanislav Zábojník, PhD.
Hostia: odborní asistenti KMO OF, zamestnanci Štat. úradu SR

seminár, workshop

viac »