Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Podpora zamestnanosti prostredníctvom sociálneho podnikania

Dátum: 8.10.2014
Čas: 9:15

Miesto: B107
Organizátor: KSRaP
Kontaktná osoba: Ing. Eva Pongráczová, PhD.

prednáška

viac »

Seminár pokročilých vedeckých metód (ekonometria a štatistika)

Dátum: 7.10.2014 - 19.12.2014

Miesto: KMO EUBA
Organizátor: KMO EUBA
Kontaktná osoba: Ing. Stanislav Zábojník, PhD.
Hostia: odborní asistenti KMO OF, zamestnanci Štat. úradu SR

seminár, workshop

viac »