Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Seminár pokročilých vedeckých metód (ekonometria a štatistika)

Dátum: 7.10.2014 - 19.12.2014

Miesto: KMO EUBA
Organizátor: KMO EUBA
Kontaktná osoba: Ing. Stanislav Zábojník, PhD.
Hostia: odborní asistenti KMO OF, zamestnanci Štat. úradu SR

seminár, workshop

viac »

Vedecký seminár

Dátum: 7.10.2014
Čas: 13:30 h

Miesto: 4B26
Organizátor: KHP NHF
Kontaktná osoba: Ing. Martin Lábaj, PhD.

seminár

viac »