Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Systém fungovania alternatívnych foriem zodpovedného podnikania

Dátum: 27.10.2014
Čas: 15:15

Miesto: Spoločenská miestnosť V2 (budova rektorátu oproti bufetu)
Organizátor: Fórum pre rozvoj etiky v ekonomike
Kontaktná osoba: Ing. Mgr. Gabriela Dubcová, PhD.
Hostia: Ing. Eva Cséfalvay – riaditeľka AGENTÚRA MANNA, s.r.o., Ing. Lucia Luetgöb – riaditeľka IN VIVO, s.r.o.

Prednáška

viac »

Seminár pokročilých vedeckých metód (ekonometria a štatistika)

Dátum: 7.10.2014 - 19.12.2014

Miesto: KMO EUBA
Organizátor: KMO EUBA
Kontaktná osoba: Ing. Stanislav Zábojník, PhD.
Hostia: odborní asistenti KMO OF, zamestnanci Štat. úradu SR

seminár, workshop

viac »