Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Kvantitatívne metódy analýzy ekonomických a sociálnych dôsledkov transformačných procesov v krajinách strednej a východnej Európy

Dátum: 21.10.2014 - 24.10.2014

Miesto: Szczawnica, Poľsko
Organizátor: Katedra statystyki, UE Krakow
Kontaktná osoba: doc. Ing. Eva Sodomová, PhD.

medzinárodný vedecký seminár

viac »

Seminár pokročilých vedeckých metód (ekonometria a štatistika)

Dátum: 7.10.2014 - 19.12.2014

Miesto: KMO EUBA
Organizátor: KMO EUBA
Kontaktná osoba: Ing. Stanislav Zábojník, PhD.
Hostia: odborní asistenti KMO OF, zamestnanci Štat. úradu SR

seminár, workshop

viac »