Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Problémy kontraktačnej logistiky v podmienkach Slovenskej republiky.

Dátum: 20.10.2014
Čas: 11.00

Miesto: D 111
Organizátor: Katedra medzinárodného obchodu
Kontaktná osoba: hedhan@yahoo.com
Hostia: študenti, doktorandi a záujemcovia o problematiku logistiky

prednáška

viac »

Seminár pokročilých vedeckých metód (ekonometria a štatistika)

Dátum: 7.10.2014 - 19.12.2014

Miesto: KMO EUBA
Organizátor: KMO EUBA
Kontaktná osoba: Ing. Stanislav Zábojník, PhD.
Hostia: odborní asistenti KMO OF, zamestnanci Štat. úradu SR

seminár, workshop

viac »