Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Systém fungovania alternatívnych foriem zodpovedného podnikania

Dátum: 27.10.2014
Čas: 15:15

Miesto: Spoločenská miestnosť V2 (budova rektorátu oproti bufetu)
Organizátor: Fórum pre rozvoj etiky v ekonomike
Kontaktná osoba: Ing. Mgr. Gabriela Dubcová, PhD.
Hostia: Ing. Eva Cséfalvay – riaditeľka AGENTÚRA MANNA, s.r.o., Ing. Lucia Luetgöb – riaditeľka IN VIVO, s.r.o.

Prednáška

viac »

Interkultúrne rozdiely a ich prejavy v komerčnej praxi - praktické aplikácie medzinárodného marketingu.

Dátum: 23.10.2014
Čas: 15:00 – 17:00 h

Miesto: miestnosť B107
Organizátor: KMO
Kontaktná osoba: doc. Ing. Otília Zorkóciová, PhD.,

Katedra medzinárodného obchodu pozýva študentov 3. ročníka Obchodnej fakulty, doktorandov Obchodnej fakulty a všetkých záujemcov na Workshop, formou otvorenej vedeckej prednášky spojenej s diskusiou na tému: Interkultúrne rozdiely a ich prejavy v komerčnej praxi - praktické aplikácie medzinárodného marketingu.

viac »

Riziká a prínosy investigatívnej žurnalistiky v globálnej ekonomike

Dátum: 21.10.2014
Čas: 16:00 - 17:30 h.

Miesto: Aula UK na Šafárikovom námestí v Bratislave
Organizátor: KET v spolupráci s redakciou The Slovak Spectator
Kontaktná osoba: Ján Pallo The Slovak Spectator Lazaretská 12 811 08 Bratislava, Slovakia tel: + 421 2 5923-3306 fax: + 421 2 5923-3319 mob: + 421 907 732-707 jan.pallo@spectator.sk

prednáška

viac »

Kariérne workshopy

Dátum: 21.10.2014
Čas: 13:30 - 15:00 hod.

Miesto: Zasadacia miestnosť Auly EU v Bratislave
Organizátor: CNAS
Kontaktná osoba: Ing. Peter Rusinak, PhD.

workshop

viac »

Kvantitatívne metódy analýzy ekonomických a sociálnych dôsledkov transformačných procesov v krajinách strednej a východnej Európy

Dátum: 21.10.2014 - 24.10.2014

Miesto: Szczawnica, Poľsko
Organizátor: Katedra statystyki, UE Krakow
Kontaktná osoba: doc. Ing. Eva Sodomová, PhD.

medzinárodný vedecký seminár

viac »

Problémy kontraktačnej logistiky v podmienkach Slovenskej republiky.

Dátum: 20.10.2014
Čas: 11.00

Miesto: D 111
Organizátor: Katedra medzinárodného obchodu
Kontaktná osoba: hedhan@yahoo.com
Hostia: študenti, doktorandi a záujemcovia o problematiku logistiky

prednáška

viac »

Podpora zamestnanosti prostredníctvom sociálneho podnikania

Dátum: 8.10.2014
Čas: 9:15

Miesto: B107
Organizátor: KSRaP
Kontaktná osoba: Ing. Eva Pongráczová, PhD.

prednáška

viac »

Seminár pokročilých vedeckých metód (ekonometria a štatistika)

Dátum: 7.10.2014 - 19.12.2014

Miesto: KMO EUBA
Organizátor: KMO EUBA
Kontaktná osoba: Ing. Stanislav Zábojník, PhD.
Hostia: odborní asistenti KMO OF, zamestnanci Štat. úradu SR

seminár, workshop

viac »

Vedecký seminár

Dátum: 7.10.2014
Čas: 13:30 h

Miesto: 4B26
Organizátor: KHP NHF
Kontaktná osoba: Ing. Martin Lábaj, PhD.

seminár

viac »