Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Bratislavský ekonomický seminár - Guglielmo Maria Caporale: Fiscal Spillovers in the Euro Area

Dátum: 29.1.2014
Čas: 15.00 h.

Miesto: C1.09
Organizátor: NHF KHP
Kontaktná osoba: Ing. Martin Lábaj, PhD.

seminár

viac »