Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Festival vedy - Noc výskumníkov

Dátum: 27.9.2013
Čas: 9.00 - 20.00 hod.

Miesto: OC Optima, Košice
Organizátor: KMž PHF EU Košice
Kontaktná osoba: Ing. Lucia Demjanová, PhD.

Festival. Prezentácia EU a PHF širokej verejnosti.

viac »

Odborné minimum pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

Dátum: 26.9.2013 - 7.10.2013
Čas: 9:00 - 16:30

Miesto: Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave, Palisády 22, Bratislava
Organizátor: Bratislavská business school
Kontaktná osoba: Ing. Ingrid Sieglová, e-mail: znalectvo.bbs@euba.sk, tel.: 02/5930 2103

Znalecký ústav Ekonomická univerzita v Bratislave pri BBS EUBA otvára kurz Odborné minimum pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov. Cieľom tohto kurzu je poskytnúť základné legislatívne a metodické poznatky v zmysle zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré sú potrebné pre výkon činnosti znalcov, prekladateľov a tlmočníkov.

viac »