Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Nový zákon na ochranu osobných údajov v podmienkach vysokých škôl

Dátum: 24.9.2013
Čas: 09:00

Miesto: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta1/b, 852 35, Bratislava
Organizátor: Bratislavská business school
Kontaktná osoba: tel.: +421 2 5930 2101, e-mail: bbs@euba.sk

Cieľ a zámer kurzu je získať všetky potrebné informácie o spracovaní osobných údajov podľa nového zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z., ktorý nadobúda účinnosť od 1.7.2013.

viac »