Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie

Dátum: 17.9.2013 - 19.9.2013

Miesto: KÚA FHI EU
Organizátor: KFUaA, KMU, FFÚ, VŠE Praha a KÚA FHI EU
Kontaktná osoba: doc. Ing. Miloš Tumpach, PhD.

Medzinárodná vedecká konferencia