Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie

Dátum: 17.9.2013 - 19.9.2013

Miesto: KÚA FHI EU
Organizátor: KFUaA, KMU, FFÚ, VŠE Praha a KÚA FHI EU
Kontaktná osoba: doc. Ing. Miloš Tumpach, PhD.

Medzinárodná vedecká konferencia

"Celoživotné vzdelávanie v Európe: Inovácie, rast a ľudský kapitál v Európe", 7.RP, FP7-SSH-2011-2

Dátum: 17.9.2013
Čas: 10.00 - 15.00 hod

Miesto: EU Bratislava - Spoločenská miestnosť V1
Organizátor: Katedra štatistiky FHI
Kontaktná osoba: JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD.

II. vedecká konferencia

viac »