Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Festival vedy - Noc výskumníkov

Dátum: 27.9.2013
Čas: 9.00 - 20.00 hod.

Miesto: OC Optima, Košice
Organizátor: KMž PHF EU Košice
Kontaktná osoba: Ing. Lucia Demjanová, PhD.

Festival. Prezentácia EU a PHF širokej verejnosti.

viac »

Odborné minimum pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

Dátum: 26.9.2013 - 7.10.2013
Čas: 9:00 - 16:30

Miesto: Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave, Palisády 22, Bratislava
Organizátor: Bratislavská business school
Kontaktná osoba: Ing. Ingrid Sieglová, e-mail: znalectvo.bbs@euba.sk, tel.: 02/5930 2103

Znalecký ústav Ekonomická univerzita v Bratislave pri BBS EUBA otvára kurz Odborné minimum pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov. Cieľom tohto kurzu je poskytnúť základné legislatívne a metodické poznatky v zmysle zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré sú potrebné pre výkon činnosti znalcov, prekladateľov a tlmočníkov.

viac »

Nový zákon na ochranu osobných údajov v podmienkach vysokých škôl

Dátum: 24.9.2013
Čas: 09:00

Miesto: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta1/b, 852 35, Bratislava
Organizátor: Bratislavská business school
Kontaktná osoba: tel.: +421 2 5930 2101, e-mail: bbs@euba.sk

Cieľ a zámer kurzu je získať všetky potrebné informácie o spracovaní osobných údajov podľa nového zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z., ktorý nadobúda účinnosť od 1.7.2013.

viac »

Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie

Dátum: 17.9.2013 - 19.9.2013

Miesto: KÚA FHI EU
Organizátor: KFUaA, KMU, FFÚ, VŠE Praha a KÚA FHI EU
Kontaktná osoba: doc. Ing. Miloš Tumpach, PhD.

Medzinárodná vedecká konferencia

"Celoživotné vzdelávanie v Európe: Inovácie, rast a ľudský kapitál v Európe", 7.RP, FP7-SSH-2011-2

Dátum: 17.9.2013
Čas: 10.00 - 15.00 hod

Miesto: EU Bratislava - Spoločenská miestnosť V1
Organizátor: Katedra štatistiky FHI
Kontaktná osoba: JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD.

II. vedecká konferencia

viac »

7. medzinárodný vedecký seminár znalcov

Dátum: 12.9.2013
Čas: 8:30

Miesto: Areál Žilinskej univerzity v Žiline - Veľký diel budova NR prednášková aula NR2

Znalecký ústav Ekonomická univerzira v Bratislave pri BBS EU v Bratislave a Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline organizujú medzinárodný vedecký seminár "Aktuálne problémy znalca - ekonóma v  procese znaleckého dokazovania pred súdmi a  inými orgánmi verejnej moci" Seminár sa bude konať: dňa 12. septembra 2013 v Žiline.

viac »

Deň otvorených dverí BBS

Dátum: 11.9.2013
Čas: 15:00

Miesto: Palisády 22

V súčasnosti Bratislavská Business School EU v Bratislave pripravuje Deň otvorených dverí , ktorý sa uskutoční dňa 11. 9.2013 o 15.00 hod. v priestoroch Bratislavskej Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave.

viac »