Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Prezentácia vedeckého časopisu FAJ č. 3

Dátum: 8.7.2013
Čas: 10.00 hod

Miesto:
Organizátor: FAJ
Kontaktná osoba: PhDr. R. Kvapil, PhD., doc. PhDr. D. Breveníková,CSc.