Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

RAFTING, KAŇONING, SOČA

Dátum: 1.7.2013 - 5.7.2013

Miesto: Slovinsko
Organizátor: CTVŠ
Kontaktná osoba: Mgr. Orviský

Kurz raftingu a kaňoningu pre študentov a zamestnancov EU