Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Prezentácia vedeckého časopisu FAJ č. 3

Dátum: 8.7.2013
Čas: 10.00 hod

Miesto:
Organizátor: FAJ
Kontaktná osoba: PhDr. R. Kvapil, PhD., doc. PhDr. D. Breveníková,CSc.

Riešené projekty-terminologické a odborné problémy

Dátum: 3.7.2013
Čas: 9.00 hod

Miesto: Košice
Organizátor: PHF KMaO
Kontaktná osoba: Ing. Lenka Pčolinská, PhD.

Odborný workshop

viac »

RAFTING, KAŇONING, SOČA

Dátum: 1.7.2013 - 5.7.2013

Miesto: Slovinsko
Organizátor: CTVŠ
Kontaktná osoba: Mgr. Orviský

Kurz raftingu a kaňoningu pre študentov a zamestnancov EU

Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky

Dátum: 1.7.2013 - 3.7.2013

Miesto: Trenčianské Teplice
Organizátor: FHI/Katedra matematiky
Kontaktná osoba: Mgr. Tatiana Šoltésová, PhD. tatiana.soltesova@euba.sk

10. odborný seminár