Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Prezentácia zborníka príspevkov z konferencie CJPČ III

Dátum: 30.6.2013
Čas: 10.00 hod

Miesto:
Organizátor: FAJ
Kontaktná osoba: doc. PhDr. D. Breveníková, CSc.

vedecké zasadnutie katedry

Štatistické metódy v ekonómii

Dátum: 26.6.2013 - 28.6.2013

Miesto: Podhájska
Organizátor: Katedra štatistiky FHI
Kontaktná osoba: doc. Ing. Eva Sodomová, PhD., 02/67295 724, sodomova@euba.sk

VII. Vedecko odborný seminár

NÁMORNÝ JACHTING

Dátum: 24.6.2013 - 29.6.2013

Miesto: Slovinsko
Organizátor: CTVŠ
Kontaktná osoba: Mgr. Matulníková

Kurz námorného jachtingu pre študentov a zamestnancov EU

Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality

Dátum: 19.6.2013
Čas: 9.00 hod

Miesto: Malá Ida
Organizátor: PHF EU KHIaM
Kontaktná osoba: RNDr. Zuzana Hajduová, PhD.

IV. medzinárodná vedecká konferencia

viac »

SPLAV VLTAVA

Dátum: 16.6.2013 - 21.6.2013

Miesto: Česká republika
Organizátor: CTVŠ
Kontaktná osoba: Mgr. Orviský

Vodácky kurz pre študentov a zamestnancov EU

Odborné minimum pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

Dátum: 13.6.2013 - 24.6.2013
Čas: 9:00-16:30

Miesto: Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave
Organizátor: Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave
Kontaktná osoba: Ing. Ingrid Sieglová, znalectvo.bbs@euba.sk, 02/593 021 03

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity otvára kurz Odborné minimum pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.

viac »

Bratislava Economic Seminar - Prednáška Prof. Reinharda Necka (Klagenfurt University): "Haircuts" for the EMU Periphery: Virtue or Vice?

Dátum: 12.6.2013
Čas: 15.00 hod

Miesto: NBS, konferenčná miestnosť
Organizátor: KHP NHF
Kontaktná osoba: Ing. Martin Lábaj, PhD.

seminár

viac »

Výsledky vedecko-výskumnej činnosti doktorandov

Dátum: 11.6.2013

Miesto: EU Bratislava - A 7.12
Organizátor: FHI/Katedra štatistiky
Kontaktná osoba: prof. Ing. Milan Terek, PhD., 02/67295713, milan.terek@euba.sk

III. vedecko odborný seminár doktorandov

Využitie e-learningu pri výučbe účtovníctva a audítorstva

Dátum: 10.6.2013 - 11.6.2013

Miesto: Zasadačka KÚA
Organizátor: Katedra účtovníctva a audítorstva FHI
Kontaktná osoba: Ing. Branislav Parajka, PhD.

Workshop pre učiteľov

IVY LEAGUE

Dátum: 7.6.2013 - 9.6.2013

Miesto: Lipsko Nemecko
Organizátor: HHL EUROPEAN IVY LEAGUE
Kontaktná osoba: Mgr. Hložek

Medzinárodný futbalový turnaj univerzít ekonomického zamerania