Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Príprava a manažment výskumných projektov

Dátum: 30.5.2013
Čas: 13.00 hod

Miesto: Spoločenská miestnosť V1
Organizátor: OVaDŠ EU v Bratislave
Kontaktná osoba: Martina Machová

Seminár

viac »

Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi X

Dátum: 29.5.2013 - 31.5.2013

Miesto: Čingov
Organizátor: KOVE FHI EU
Kontaktná osoba: Ing. Marián Reiff, PhD., 02/67295823, reiff@euba.sk

Medzinárodný vedecký seminár

viac »

Odovzdanie zborníka z konferencie CJPČ III do tlače

Dátum: 27.5.2013
Čas: 8.00 hod

Miesto: FAJ, redakcia časopisu Lingua et vita
Organizátor: FAJ
Kontaktná osoba: doc. PhDr. D. Breveníková,CSc., PhDr. R. Kvapil, PhD.

odborná prednáška pre študentov FAJ

Bratislava Economic Seminar

Dátum: 22.5.2013

Miesto: NBS, konferenčná miestnosť
Organizátor: KHP NHF
Kontaktná osoba: Ing. Martin Lábaj, PhD.

seminár

Aktuálne problémy podnikovej sféry

Dátum: 16.5.2013
Čas: 9.00 hod

Miesto: Spoločenská miestnosť, Dolnozemská cesta 1/a
Organizátor: FPM Katedra podnikovohospodárska
Kontaktná osoba: doc. Ing. Miroslav Tóth, PhD.

medzinárodná vedecká konferencia

viac »

Policies to Encourage R&D Investment

Dátum: 16.5.2013
Čas: 8.30 do 15.15 hod

Miesto: Wellness Hotel Relax v Senci
Organizátor: Oddelenie pre vedu a výskum EU v Bratislave a KET NHF
Kontaktná osoba: martina.machova@euba.sk

Vedecká konferencia

viac »

Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce

Dátum: 16.5.2013
Čas: 11.00 hod

Miesto: Veľký Meder
Organizátor: KSRaP NHF
Kontaktná osoba: Ing. Eva Pongraczová, PhD.

medzinárodná vedecká konferencia

viac »

Aktuálne problémy podnikovej sféry

Dátum: 16.5.2013
Čas: 9.00 hod

Miesto: Spoločenská miestnosť, Dolnozemská cesta 1/a
Organizátor: FPM KPH
Kontaktná osoba: doc. Ing. Miroslav Tóth, PhD.

medzinárodná vedecká konferencia

viac »

Možnosti kariérneho uplatnenia v rámci skupiny Svetovej banky

Dátum: 15.5.2013
Čas: 16:00

Miesto: Spoločenská miestnosť V1
Organizátor: CKVV
Kontaktná osoba: Gunišová L.
Hostia: študenti, zástupcovia MFSR, zastupcovia WB

Ekonomická univerzita v Bratislave Vás pozýva dňa 15.5.2013 o 16.00h do Spoločenskej miestnosti V2 na prezentáciu Svetovej banky na tému Career Opportunities with the World Bank Group (Možnosti kariérneho uplatnenia v rámci skupiny Svetovej banky)

viac »

Elektronické služby ŠÚSR

Dátum: 14.5.2013
Čas: 8.30 hod

Miesto: Spoločenská miestnosť v budove rektorátu EU v Bratislave
Organizátor: Katedra štatistiky EU
Kontaktná osoba: doc. Ing. Eva Sodomová, PhD.

Prezentácia portálu

viac »

Odborná prednáška: Prof. Bischof - The US and the End of the Cold War in Eastern Europe

Dátum: 9.5.2013
Čas: 13:30 hod

Miesto: B1.08
Organizátor: Katedra nemeckého jazyka FAJ
Kontaktná osoba: Mag. P. Strobl, Mgr., PhDr. I. Némethová, PhD.

medzinárodný vedecký seminár

viac »

MARATÓN AEROBIK, AKADEMICKÉ MAJSTROVSTVÁ SR

Dátum: 8.5.2013

Miesto: Horský park, Bratislava
Organizátor: CTVŠ, VŠK Ekonóm, SAUŠ
Kontaktná osoba: Mgr. Lörincziová, PhD.

2. ročník AEROBIK MARATÓN študentiek a študentov slovenských vysokých škôl

Fakultné kolo ŠVOČ

Dátum: 6.5.2013
Čas: 8:30-14:00 hod

Miesto: D2.06, dekanát
Organizátor: Katedra jazykovedy a translatológie, Katedra anglického jazyka FAJ
Kontaktná osoba: PhDr. R. Štefančík,Mpol., PhD., doc. PhDr. D. Breveníková, CSc.

7 prác z AJ, 4 práce z NJ

Networking - cesta k úspechu

Dátum: 6.5.2013
Čas: 09:15 hod

Miesto: Rokovacia miestnosť rektora
Organizátor: CNAS, ÚMP
Kontaktná osoba: Ing. Peter Rusiňák, PhD.

intenzívny tréning

viac »

Fakultné kolo ŠVOČ

Dátum: 6.5.2013
Čas: 8:30-14:00 h

Miesto: D2.06, dekanát
Organizátor: Katedra jazykovedy a translatológie, Katedra anglického jazyka
Kontaktná osoba: PhDr. R. Štefančík,Mpol., PhD., doc. PhDr. D. Breveníková, CSc.

viac »