Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Trade with diamonds

Dátum: 9.4.2013
Čas: 9.15

Miesto: B107

workshop

Obchodovanie s diamantmi

Dátum: 9.4.2013
Čas: 9.15 hod

Miesto: B107
Organizátor: KTaKT OF
Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Knošková, PhD.

workshop

viac »

POHÁR REKTORA

Dátum: 9.4.2013 - 11.4.2013

Miesto: Horský park, Bratislava
Organizátor: CTVŠ
Kontaktná osoba: PaedDr. Janík

Medzifakultné športové súťaže