Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Národný beh Devín - Bratislava

Dátum: 7.4.2013

Miesto: Bratislava
Organizátor: STaRZ
Kontaktná osoba: Mgr. Ráková

Medzinárodný beh na 12 km na trase Devín-Bratislava