Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Podnikateľské prostredie Srbska

Dátum: 4.4.2013
Čas: 15,00-17,00 hod

Miesto: D 112
Organizátor: OF KMO
Kontaktná osoba: Dr. Miloslav Rosenberg, miloslav.rosenberg@euba.sk, klp. 1200

workshop

viac »

Poisťovanie podnikateľských subjektov

Dátum: 4.4.2013
Čas: 13,30-15,00 hod

Miesto: D 112
Organizátor: OF KMO
Kontaktná osoba: Dr. Miloslav Rosenberg, miloslav.rosenberg@euba.sk, klp. 1200

workshop

viac »