Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Neuere Tendenzen in der Deutschen Gegenwartssprache

Dátum: 30.4.2013
Čas: 13:30-18:00

Miesto: C1.07
Organizátor: Katedra jazykovedy a translatológie FAJ
Kontaktná osoba: prof. PhDr. L. Adamcová, PhD.

medzinárodná vedecká konferencia

viac »

Pozícia Allianz - SP, a. s. na slovenskom poistnom trhu

Dátum: 30.4.2013
Čas: 14.00 hod

Miesto: A 14
Organizátor: PHF Katedra ekonómie
Kontaktná osoba: Eva Kafková

Seminár

viac »