Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Prezentácia študijného materiálu pre študentov EU

Dátum: 28.4.2013
Čas: 11:00 h

Miesto: E1.10
Organizátor: FAJ KNJ
Kontaktná osoba: Mgr. I. Kunovská, PhD., PhDr. M. Mrázová

vedecké zasadnutie katedry

viac »