Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

IntegrácIa EÚ po Lisabonskej zmluve

Dátum: 22.4.2013
Čas: 9.15 h

Miesto: poslucháreň D115
Organizátor: KSRP NHF
Kontaktná osoba: Maria Antalova

prednáška s diskusiou