Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Prezentácia študijuného pobytu v Nemecku

Dátum: 10.4.2013
Čas: 11.00 h

Miesto:
Organizátor: FAJ KNJ
Kontaktná osoba: Mgr. I. Kunovská, PhD., PhDr. M. Mrázová

Vedecké zasadnutie KNJ: Prezentácia študijuného pobytu v Nemecku

viac »

POHÁR REKTORA

Dátum: 9.4.2013 - 11.4.2013

Miesto: Horský park, Bratislava
Organizátor: CTVŠ
Kontaktná osoba: PaedDr. Janík

Medzifakultné športové súťaže