Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Neuere Tendenzen in der Deutschen Gegenwartssprache

Dátum: 30.4.2013
Čas: 13:30-18:00

Miesto: C1.07
Organizátor: Katedra jazykovedy a translatológie FAJ
Kontaktná osoba: prof. PhDr. L. Adamcová, PhD.

medzinárodná vedecká konferencia

viac »

Pozícia Allianz - SP, a. s. na slovenskom poistnom trhu

Dátum: 30.4.2013
Čas: 14.00 hod

Miesto: A 14
Organizátor: PHF Katedra ekonómie
Kontaktná osoba: Eva Kafková

Seminár

viac »

Prezentácia študijného materiálu pre študentov EU

Dátum: 28.4.2013
Čas: 11:00 h

Miesto: E1.10
Organizátor: FAJ KNJ
Kontaktná osoba: Mgr. I. Kunovská, PhD., PhDr. M. Mrázová

vedecké zasadnutie katedry

viac »

Predloženie návrhov projektov online

Dátum: 26.4.2013
Čas: 08:00-12:00

Miesto:
Organizátor: FAJ
Kontaktná osoba: vedúci riešiteľských tímov, Breveníková

viac »

Vyhnúť sa nástrahám pri preklade z francúzštiny do slovenčiny

Dátum: 25.4.2013
Čas: 11:00-12:30

Miesto: C1.09
Organizátor: Katedra románskych a slovanských jazykov FAJ
Kontaktná osoba: PhDr. I. Rizeková, PhD.

odborná prednáška v rámci učiteľskej mobility Erasmus

viac »

Podnikateľské prostredie Slovinska

Dátum: 25.4.2013
Čas: 13,30-15,00 hod

Miesto: D 112
Organizátor: OF KMO
Kontaktná osoba: Dr. Miloslav Rosenberg, miloslav.rosenberg@euba.sk, klp. 1200

workshop

viac »

Vývoj poľského poistného trhu v období dlhovej krízy

Dátum: 25.4.2013
Čas: 14.00 hod

Miesto: A 14
Organizátor: PHF Katedra ekonómie
Kontaktná osoba: Eva Kafková

Prednáška

viac »

Moderné prístupy v liečbe tabakizmu

Dátum: 24.4.2013
Čas: 9.00 hod

Miesto: Spoločenská miestnosť V1
Organizátor: NHF KPg v spolupráci s CPaPS na EU
Kontaktná osoba: prof. Ing. Rudolf Šlosár, PhD.

odborný seminár na aktuálnu tému

viac »

Diskusia študentov s rektorom

Dátum: 23.4.2013

Miesto: Spoločenská miestnosť V2
Organizátor: ŠPEU
Kontaktná osoba: Radovan Lacko

Študentský parlament Ekonomickej univerzity v Bratislave pozýva všetkých študentov na pravidelné stretnutie Diskusia študentov s rektorom EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfom Sivákom, PhD.,

viac »

Európska únia v období finančnej krízy

Dátum: 23.4.2013
Čas: 9.15 h

Miesto: B108 (stará budova)
Organizátor: KET NHF
Kontaktná osoba: doc. Ing. Veronika Piovarčiová, PhD.

prednáška

viac »

IntegrácIa EÚ po Lisabonskej zmluve

Dátum: 22.4.2013
Čas: 9.15 h

Miesto: poslucháreň D115
Organizátor: KSRP NHF
Kontaktná osoba: Maria Antalova

prednáška s diskusiou

Vplyv ťažby a produkcie drahých kovov na ekonomiku SR

Dátum: 18.4.2013
Čas: 13,30-15,00 hod

Miesto: D 112
Organizátor: OF KMO
Kontaktná osoba: Dr. Miloslav Rosenberg, miloslav.rosenberg@euba.sk, klp. 1200

workshop

viac »

Café Canada

Dátum: 17.4.2013
Čas: 18:30 h

Miesto: Residencia chargé d´affaires Veľvyslanectva Kanady
Organizátor: CNAS, ÚMP
Kontaktná osoba: Ing. Peter Rusiňák, PhD.

diskusia

viac »

Metodický seminár k výučbe predmetu Informatika

Dátum: 17.4.2013
Čas: 13:00 hod

Miesto: D6.26
Organizátor: FPM Katedra informačného manažmentu
Kontaktná osoba: Ing. Anna Hamranová, PhD.

Seminár

viac »

Bratislava Economic Seminar

Dátum: 17.4.2013
Čas: 15.00 hod

Miesto: NBS, konferenčná miestnosť
Organizátor: KHP NHF
Kontaktná osoba: Ing. Martin Lábaj, PhD.

seminár

Súčasné trendy vo vyučovaní jazykov a testovaní v systéme UNIcert®

Dátum: 12.4.2013 - 13.4.2013
Čas: 13:30-16:30 9:30-11:00

Miesto:
Organizátor: FAJ KAJ
Kontaktná osoba: doc. PhDr. H. Šajgalíková, PhD., PaedDr. E. Stradiotová, PhD.

Workshop UNIcert®

viac »

II. medzinárodný kongres hispanistov

Dátum: 11.4.2013 - 13.4.2013
Čas: 13:30-18:00, 9:00-17:00, 9:00-12:30

Miesto: SMV2, E2.06, E2.08, E2.12, E1.12
Organizátor: Katedra románskych a slovanských jazykov FAJ
Kontaktná osoba: Mgr. J. Paľková, PhD.

medzinárodná konferencia hispanistov

viac »

Skúsenosti z organizácie rozvoja medzinárodného obchodu a investícií vo Fínsku

Dátum: 11.4.2013
Čas: 13,30-15,00 hod

Miesto: D 112
Organizátor: OF KMO
Kontaktná osoba: Dr. Miloslav Rosenberg, miloslav.rosenberg@euba.sk, klp. 1200

workshop

viac »

Najnovšie trendy a teórie v manažmente

Dátum: 11.4.2013
Čas: 9.00 - 13.30

Miesto: Zasadacia miestnosť FPM
Organizátor: FPM Katedra manažmentu
Kontaktná osoba: prof. Štefan Slávik

Seminár

viac »

Národná sústava povolaní

Dátum: 11.4.2013
Čas: 13.00 hod

Miesto: 4B57
Organizátor: NHF KSRaP
Kontaktná osoba: Ing. Andrej Přívara, PhD.

seminár

viac »

Prezentácia študijuného pobytu v Nemecku

Dátum: 10.4.2013
Čas: 11.00 h

Miesto:
Organizátor: FAJ KNJ
Kontaktná osoba: Mgr. I. Kunovská, PhD., PhDr. M. Mrázová

Vedecké zasadnutie KNJ: Prezentácia študijuného pobytu v Nemecku

viac »

Trade with diamonds

Dátum: 9.4.2013
Čas: 9.15

Miesto: B107

workshop

Obchodovanie s diamantmi

Dátum: 9.4.2013
Čas: 9.15 hod

Miesto: B107
Organizátor: KTaKT OF
Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Knošková, PhD.

workshop

viac »

POHÁR REKTORA

Dátum: 9.4.2013 - 11.4.2013

Miesto: Horský park, Bratislava
Organizátor: CTVŠ
Kontaktná osoba: PaedDr. Janík

Medzifakultné športové súťaže

Národný beh Devín - Bratislava

Dátum: 7.4.2013

Miesto: Bratislava
Organizátor: STaRZ
Kontaktná osoba: Mgr. Ráková

Medzinárodný beh na 12 km na trase Devín-Bratislava

Podnikateľské prostredie Srbska

Dátum: 4.4.2013
Čas: 15,00-17,00 hod

Miesto: D 112
Organizátor: OF KMO
Kontaktná osoba: Dr. Miloslav Rosenberg, miloslav.rosenberg@euba.sk, klp. 1200

workshop

viac »

Poisťovanie podnikateľských subjektov

Dátum: 4.4.2013
Čas: 13,30-15,00 hod

Miesto: D 112
Organizátor: OF KMO
Kontaktná osoba: Dr. Miloslav Rosenberg, miloslav.rosenberg@euba.sk, klp. 1200

workshop

viac »