Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

LYŽOVANIE, SNOWBORDING

Dátum: 2.2.2013 - 9.2.2013

Miesto: Slovensko, Rakúsko
Organizátor: CTVŠ
Kontaktná osoba: PaedDr. Gádošiová

Lyžiarsky kurz pre študentov a zamestnancov EU