Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Bratislava Economic Seminar

Dátum: 20.2.2013
Čas: 15.00 hod

Miesto: NBS
Organizátor: KHP NHF
Kontaktná osoba: Ing. Martin Lábaj, PhD.

seminár

viac »

Informačný seminár - Štipendiá SAIA pre doktorandov a postdoktorandov

Dátum: 20.2.2013
Čas: 12:30 hod

Miesto: Spoločenská miestnosť Výučba 1

informačný seminár

viac »