Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Zimná škola boja forenzného účtovníctva a boja proti ekonomickej kriminalite

Dátum: 11.2.2013 - 13.2.2013

Miesto: Spoločenská miestnosť EU
Organizátor: FHI/Katedra účtovníctva a audítorstva
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Kubaščíková, PhD.

Workshop pre študentov