Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Aktuálne trendy v oblasti bezpečnosti potravín

Dátum: 26.2.2013
Čas: 9.15 hod

Miesto: B107
Organizátor: KTaKT OF
Kontaktná osoba: Ing. Paulína Krnáčová, PhD. Mgr. Anna Závracká

workshop

viac »

Praktická stáž

Dátum: 26.2.2013
Čas: 12.30 hod a 14.00 hod

Miesto: Spoločenská miestnosť Výučba 2
Organizátor: Oddelenie medzinárodných vzťahov
Kontaktná osoba: Ing. Ivana Vyskočová, 02/672 95 362, ivana.vyskocova@euba.sk

viac »

Job analysis and job design

Dátum: 25.2.2013
Čas: 7.30-9.00

Miesto: AOC
Organizátor: PHF EU KM
Kontaktná osoba: Ing. Cecília Olexová, PhD.

Analýza a projektovanie pracovných miest

Dátum: 25.2.2013
Čas: 7.30-9.00 hod

Miesto: AOC
Organizátor: PHF EU Katedra manažmentu
Kontaktná osoba: Ing. Cecília Olexová, PhD.

prednáška

viac »

Bratislava Economic Seminar

Dátum: 20.2.2013
Čas: 15.00 hod

Miesto: NBS
Organizátor: KHP NHF
Kontaktná osoba: Ing. Martin Lábaj, PhD.

seminár

viac »

Informačný seminár - Štipendiá SAIA pre doktorandov a postdoktorandov

Dátum: 20.2.2013
Čas: 12:30 hod

Miesto: Spoločenská miestnosť Výučba 1

informačný seminár

viac »

Zimná škola boja forenzného účtovníctva a boja proti ekonomickej kriminalite

Dátum: 11.2.2013 - 13.2.2013

Miesto: Spoločenská miestnosť EU
Organizátor: FHI/Katedra účtovníctva a audítorstva
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Kubaščíková, PhD.

Workshop pre študentov

Informačný deň Ekonomickej univerzity v Bratislave

Dátum: 8.2.2013

Miesto: Ekonomická univerzita v Bratislave - aula EU
Organizátor: CKVV

Aula Ekonomickej univerzity v Bratislave o 10.00h

viac »

Zmeny národných a medzinárodných predpisov v oblasti účtovníctva

Dátum: 7.2.2013

Miesto: Zasadačka KUaA
Organizátor: FHI/Katedra účtovníctva a audítorstva
Kontaktná osoba: doc. Ing. Miloš Tumpach, PhD.

Workshop pre učiteľov

LYŽOVANIE, SNOWBORDING

Dátum: 2.2.2013 - 9.2.2013

Miesto: Slovensko, Rakúsko
Organizátor: CTVŠ
Kontaktná osoba: PaedDr. Gádošiová

Lyžiarsky kurz pre študentov a zamestnancov EU