Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Bratislavský ekonomický seminár - Domenico Delli Galli

Dátum: 18.12.2013
Čas: 15:00

Miesto: Bratislava, Poslucháreň C na FMFI UK
Organizátor: KHP
Kontaktná osoba: Ing. Martin Lábaj, PhD.
Hostia: učitelia, výskumníci, doktorandi, študenti, zahraniční hostia

Bratislavský ekonomický seminár je spoločným podujatím Katedry hospodárskej politiky, Národnej banky Slovenska a Fakulty.

viac »

Svet náš spoločný domov

Dátum: 11.12.2013
Čas: 17.00 h

Miesto: Konventnej 1 v Bratislave
Organizátor: UMP
Kontaktná osoba: Danka Pašteková

výstavu výtvarných prác, odevov a šperkov

viac »

Aktuálne otázky rozpočtu verejnej správy na roky 2014-2016

Dátum: 11.12.2013
Čas: 9:15 - 10:45 hod

Miesto: B 108
Organizátor: KF NHF
Kontaktná osoba: doc. Ing. Kornélia Beličková, PhD., Ing. Zuzana Neupauerová, PhD.

prednáška

viac »

Adaptácia ako nástroj udržateľnosti medzinárodného obchodu a národného bohatstva

Dátum: 11.12.2013

Miesto: Spoločenská miestnosť V1
Organizátor: doc.Dr.Ing.Heda Hansenová KMO/OF
Kontaktná osoba: Ing. Simona Škorvagová, PhD.

Workshop

Celoživotné vzdelávanie v Európe: Inovácie, rast a ľudský kapitál v Európe, 7.RP, FP7-SSH-2011-2

Dátum: 10.12.2013
Čas: 10.00- 15.00 hod

Miesto: EU Bratislava - Spoločenská miestnosť V1
Organizátor: Katedra štatistiky FHI
Kontaktná osoba: JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD.

III. vedecká konferencia

viac »

Kurikulárne trendy vo vzdelávaní učiteľov

Dátum: 9.12.2013
Čas: 14:00

Miesto: 4C02
Organizátor: KPg
Kontaktná osoba: prof. Ing. Rudolf Šlosár, PhD.
Hostia: fakultní cviční učitelia, učitelia odborných ekonomických predmetov zo stredných odborných škôl SR, študenti

Kurikulum učiteľskej profesie, nové trendy v požiadavkách kladených na učiteľov odborných predmetov, formy vzdelávania a ďalšieho vzdelávania učiteľov ekonomických predmetov.

viac »

Innovation Day

Dátum: 6.12.2013
Čas: 9,00 - 13,00 hod

Miesto: Innovation Day
Organizátor: Obchodná fakulta
Kontaktná osoba: paulina.krnacova@euba.sk

workshop

viac »

MERKÚR 2013

Dátum: 5.12.2013
Čas: 9,00 - 17,00 hod

Miesto: Spoločenská miestnosť OF
Organizátor: Obchodná fakulta
Kontaktná osoba: konfmerkur@euba.sk, paulina.krnacova@euba.sk

Medzinárodná vedecká konferencia pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov

viac »

Diskusia študentov s rektorom EU

Dátum: 4.12.2013
Čas: 12.35

Miesto: Spoločenská miestnosť V2
Organizátor: ŠPEU
Hostia: študetni, vedenie

viac »

Aktuálne otázky rozpočtu verejnej správy na roky 2014-2016

Dátum: 4.12.2013
Čas: 9:15 - 10:45 hod

Miesto: B 108
Organizátor: KF NHF
Kontaktná osoba: doc. Ing. Kornélia Beličková, PhD., Ing. Zuzana Neupauerová, PhD.

prednáška

viac »

Program ERASMUS

Dátum: 3.12.2013
Čas: 12.30 h

Miesto: spoločenská miestnosť V2
Organizátor: OMV
Kontaktná osoba: Pavel Lašček

Informačné stretnutie

viac »

Realizácia auditov v podnikoch so zavedeným systémom manažérstva

Dátum: 3.12.2013
Čas: 9:15 - 11:00 hod

Miesto: B1.06
Organizátor: KTaKT OF
Kontaktná osoba: doc. RNDr. Marta Karkalíková, CSc. marta.karkalikova@euba.sk

Workshop

viac »