Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Postavenie Fínska vo svete inovácii a možnosti využitia skúsenosti na Slovensku

Dátum: 28.11.2013
Čas: 11.00-12.30 hod

Miesto: Spoločenská miestnosť V 1
Organizátor: Katedra medzinárodného obchodu v spolupráci so Solved –The Cleantech Company Fínsko

workshop

Aktuálne otázky rozpočtu verejnej správy na roky 2014-2016

Dátum: 27.11.2013
Čas: 9:15 - 10:45 hod

Miesto: B 108
Organizátor: KF NHF
Kontaktná osoba: doc. Ing. Kornélia Beličková, PhD., Ing. Zuzana Neupauerová, PhD.

prednáška

viac »

Národohospodársky význam automobilového priemyslu na Slovensku

Dátum: 27.11.2013
Čas: 9:00-12:30 h

Miesto: Aula EU v Bratislave
Organizátor: KHP NHF
Kontaktná osoba: Ing. Martin Lábaj, PhD.

konferencia

viac »

Bratislavský ekonomický seminár - Karl Sigmund

Dátum: 27.11.2013
Čas: 15:00

Miesto: Bratislava, Poslucháreň C na FMFI UK
Organizátor: KHP
Kontaktná osoba: Ing. Martin Lábaj, PhD.
Hostia: učitelia, výskumníci, doktorandi, študenti, zahraniční hostia

Bratislavský ekonomický seminár je spoločným podujatím Katedry hospodárskej politiky, Národnej banky Slovenska a Fakulty.

viac »

EFFIE SLOVAKIA 2013

Dátum: 26.11.2013

Miesto: Aula EU v Bratislave
Kontaktná osoba: Ing. Peter Drábik, PhD.

Nenechajte si ujsť verejné prezentácie EFFIE SLOVAKIA 2013 “Najefektívnejšie reklamné kampane”

viac »

Informačné stretnutie o možnostiach štúdia v zahraničí všeobecne

Dátum: 25.11.2013 - 29.11.2013

Miesto: PHF
Organizátor: OZV
Kontaktná osoba: doc. JUDr. Ing. Aneta Bobenič Hintošová, PhD.

Verejná správa 21.storočia

Dátum: 21.11.2013
Čas: 8:00 - 16:00

Miesto: Spoločenská miestnosť V1
Organizátor: KVSRR
Kontaktná osoba: prof. Ing. Elena Žárska, PhD.
Hostia: domáci a zahraniční odborníci, doktorandi

Cieľom konferencie je identifikovať hlavné znaky meniaceho sa prostredia pre verejnú správu a formulovať požiadavky na zmeny jej výkonu. Konferencia bude priestorom na prezentáciu a výmenú skúsenosti z najnovších poznatkov teórie a praxe verejnej správy predstaviteľov akademického prostredia a verejnosprávnej praxe.

viac »

Prednáška zahraničného profesora

Dátum: 20.11.2013
Čas: 16:00

Miesto: Bratislava, Aula UK
Organizátor: KET
Kontaktná osoba: Mgr. Eva Kopčáková sekretariát KET
Hostia: členovia KET, všetci študenti ETEŽ

Prednáška Abbie Goldmana - Sieťové reťazce.

viac »

Vedecká konferencia venovaná Medzinárodnému roku štatistiky

Dátum: 19.11.2013
Čas: 10:00 - 13:00 h

Miesto: Spoločenská miestnosť V2 (nová budova)
Organizátor: Katedra štatistiky
Kontaktná osoba: Ing. Peter Ďurka, PhD.; peter.durka@euba.sk

vedecká konferencia

viac »

Zahraničný obchod a československá ekonomika v rokoch 1945 – 1988

Dátum: 19.11.2013
Čas: 9.00 - 13.00 h

Miesto: Aula EU
Organizátor: Katedra medzinárodného obchodu
Kontaktná osoba: M. Rosenberg

Workshop

viac »

RETRO bizz Konferencia

Dátum: 19.11.2013
Čas: 9.00 h

Miesto: Aula EU v Bratislave
Organizátor: OF
Kontaktná osoba: Ing. Peter Drábik, PhD.

Pozývame Vás na RETRO bizz Konferenciu - konferenciu v štýle retro, prvú svojho druhu na Obchodnej fakulte!

viac »

Význam značky kvality na trhu potravín

Dátum: 19.11.2013
Čas: 9:15 - 11:00 hod

Miesto: B107
Organizátor: KTaKT OF
Kontaktná osoba: prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD. vojtech.kollar@euba.sk

Workshop

viac »

Medzinárodný rok štatistiky 2013

Dátum: 19.11.2013
Čas: 10.00 - 15.00 hod

Miesto: EU Bratislava - Spoločenská miestnosť V1
Organizátor: Katedra štatistiky FHI
Kontaktná osoba: doc. Ing. Eva Sodomová, PhD., 02/67295 724, sodomova@euba.sk

Vedecká konferencia

viac »

Vývoj ekonomiky Slovinska a perspektíva spolupráce so slovenskými podnikateľskými subjektmi

Dátum: 18.11.2013
Čas: 11.00 do 12.30 hod

Miesto: Spoločenská miestnosť V 1
Organizátor: OF, SARIO
Kontaktná osoba: Dr. Miloslav. Rosenberg, PhD

workshop

Economic Analysis & Policy Group (EAPG

Dátum: 18.11.2013
Čas: 16.00 h

Miesto: 4B.19
Organizátor: KHP NHF
Kontaktná osoba: Ing. Martin Lábaj, PhD.

seminár

viac »

Spracovanie dát z prierezových výskumov

Dátum: 18.11.2013
Čas: 13:00

Miesto: Katedra hospodárskej informatiky a matematiky
Organizátor: KHIaM
Kontaktná osoba: doc. RNDr. Zuzana Hajduová, PhD.

Miestne subjekty v oblasti sociálnych služieb pre seniorov

Dátum: 17.11.2013
Čas: 9:00

Miesto: EU v BA
Organizátor: KSRP
Kontaktná osoba: Ing. Jaroslava Kováčová, PhD.
Hostia: členovia katedry, odborníci z praxe, zahraniční hostia

Stretnutie zainteresovaných subjektov na národnej úrovni so zameraním na oblasť sociálnych služieb pre seniorov - v rámci akcie COST 1102.

viac »

Veda a výskum v EÚ - príležitosti, výzvy, riziká

Dátum: 15.11.2013
Čas: 9.00 - 12.30 hod

Miesto: Spoločenská miestnosť Výučba 1
Organizátor: UEM
Kontaktná osoba: stanislava.veselovska@euba.sk

workshop

viac »

Práca daňového konzultanta

Dátum: 14.11.2013
Čas: 9:15-10:45 h

Miesto: B108
Organizátor: KF NHF
Kontaktná osoba: prof. Ing. Anna Schultzová, PhD.

prednáška

viac »

Kauzality inovácií v MSP

Dátum: 14.11.2013
Čas: 10:00

Miesto: Zasadačka KMž
Organizátor: KMž
Kontaktná osoba: Mizla
Hostia: Pracovníci EU, externí spolupracovníci, doktorandi

Prezentácia a diskusia o výsledkoch počiatočnej etapy riešenia výskumnej úlohy VEGA 1/0328/13 Modelovanie kauzálnych vzťahov.

viac »

Kauzality inovácií v MSP

Dátum: 14.11.2013
Čas: 10.00 hod.

Miesto: Zasad. KMž PHF EU Košice
Organizátor: KMž PHF EU Košice
Kontaktná osoba: Mizla

workshop

viac »

EDAMBA 2013

Dátum: 14.11.2013
Čas: 8.00 - 18.00 hod

Miesto: EU v Bratislave
Organizátor: Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium
Kontaktná osoba: Ing. Martina Machová, E-mail: vads@euba.sk, Tel. 02/6729 5377

EDAMBA 2013 - medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov

viac »

Boj proti daňovým únikom a podvodom

Dátum: 13.11.2013
Čas: 11.00 h

Miesto: D112
Organizátor: KF NHF
Kontaktná osoba: doc. Ing. Alena Zubaľová, PhD.

prednáška

viac »

Finančná a dlhová kríza a jej odraz na finančnom a realitnom trhu

Dátum: 13.11.2013
Čas: 9.00

Miesto: 3C20
Organizátor: KBMF NHF
Kontaktná osoba: prof. Ing. Eva Horvátová, PhD.

Vedecký seminár KBMF

viac »

Workshop Digitálny svet a poisťovníctvo

Dátum: 13.11.2013
Čas: 11.00

Miesto: B 108
Organizátor: KPOI NHF
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Brokešová, PhD.

workshop

viac »

Dejiny centrálneho bankovníctva na Slovensku

Dátum: 13.11.2013 - 14.11.2013

Miesto: Konferenčná sála NBS, Imricha Karvaša 1, Bratislava
Organizátor: NBS a SAV
Kontaktná osoba: Mária Kačkovičová, +421 2 5787 3310, +421 0918 720 352, František Chudják, +421 2 5787 4503, archiv@nbs.sk

Národná banka Slovenska a Historický ústav Slovenskej akadémie vied Vás pozývajú na vedeckú konferenciu Dejiny centrálneho bankovníctva na Slovensku

viac »

Bratislavský ekonomický seminár - Roy Barrell

Dátum: 13.11.2013
Čas: 15:00

Miesto: Bratislava, Poslucháreň C na FMFI UK
Organizátor: KHP
Kontaktná osoba: Ing. Martin Lábaj, PhD.
Hostia: učitelia, výskumníci, doktorandi, študenti, zahraniční hostia

Bratislavský ekonomický seminár je spoločným podujatím Katedry hospodárskej politiky, Národnej banky Slovenska a Fakulty.

viac »

Technická normalizácia a jej využitie v praxi

Dátum: 12.11.2013
Čas: 9:15 - 11:00

Miesto: B1.06
Organizátor: KTaKT OF
Kontaktná osoba: doc. RNDr. Marta Karkalíková, CSc. marta.karkalikova@euba.sk

Workshop

viac »

EKONOMIKA, FINANCIE A MANAŽMENT PODNIKU VII.

Dátum: 12.11.2013
Čas: 9.00 - 17.00 hod

Miesto: miestnosť A6.04
Organizátor: FPM
Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Lulkovičová, lulkovic@euba.sk

Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov FPM EU v Bratislave, ktorá sa koná v rámci Týždňa vedy a techniky

viac »

Prístupy k marketingovej komunikácii produktu v domácom prostredí

Dátum: 11.11.2013
Čas: 13:30 - 15:00 hod

Miesto: D115
Organizátor: KTaKT OF
Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Knošková, PhD. lubica.knoskova@euba.sk

Workshop

viac »

Vedecký seminár Katedry poisťovníctva

Dátum: 11.11.2013
Čas: 13:30

Miesto: D 111
Organizátor: KPOI
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Brokešová, PhD.
Hostia: študenti, doktorandi, zamestnanci

Vedecký seminár Katedry poisťovníctva je zameraný na priblíženie vedeckovýskumnej činnosti jednotlivých členov katedry. V rámci seminára budú prezentované viaceré zaujímavé témy, ktoré predstavia základné otázky a problémy poistnej vedy súčasnosti. Ich autori zároveň predostrú širšiemu publiku možnosti ich riešenia.

viac »

Výstava publikácií Katedry pedagogiky v rámci Týždňa vedy na Slovensku

Dátum: 11.11.2013
Čas: 10:00

Miesto: 4C20
Organizátor: KPg
Kontaktná osoba: prof. Ing. Rudolf Šlosár, PhD.
Hostia: učitelia odborných ekonomických predmetov zo stredných odborných škôl SR, študenti pripravujúci sa na učiteľské povolanie a iní

Výstava publikácií členov Katedry pedagogiky v rámci Týždňa vedy na Slovensku.

viac »

Týždeň vedy a techniky na Slovensku v roku 2013

Dátum: 11.11.2013 - 17.11.2013

Miesto:
Organizátor: MŠVVaŠ SR
Kontaktná osoba: Miriam Lovászová, OVaDŠ

MŠVVaŠ SR v spolupráci s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR organizujú "Týždeň vedy a techniky na Slovensku v roku 2013", ktorý sa bude konať v termíne od 11. do 17.11.2013.

viac »

Ekonomická Teória a Ekonomická Realita - ETER 2013

Dátum: 8.11.2013

Miesto: Národná banka Slovenska; Bratislava
Organizátor: KET NHF
Kontaktná osoba: Ing. Hana Poláčková, PhD.

Katedra ekonomickej teórie v spolupráci s Národnou bankou Slovenska Vás pozýva na  Konferenciu Ekonomická Teória a Ekonomická Realita - ETER 2013, ktorá sa uskutoční pri príležitosti šesťdesiateho výročia NHF.

viac »

Aktuárska veda v teórii a v praxi

Dátum: 7.11.2013

Miesto: EU v Bratislave
Organizátor: Katedra matematiky FHI
Kontaktná osoba: Mgr. Andrea Kaderová, PhD. kaderova.euba@gmail.com

9. medzinárodná konferencia

viac »

Prístupy k marketingovej komunikácii produktu v medzinárodnom prostredí

Dátum: 4.11.2013
Čas: 13:30 - 15:00 hod

Miesto: D115
Organizátor: KTaKT OF
Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Knošková, PhD. lubica.knoskova@euba.sk

Workshop

viac »