Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Blok odborných prednášok v rámci podujatia TVaT 2013

Dátum: 1.10.2013 - 31.10.2013
Čas: 9:00

Miesto: Košice
Organizátor: KMaO
Kontaktná osoba: členovia KMaO
Hostia: Prednášajúci, učitelia, doktorandi, študenti a hostia

Vyžiadané prednášky - tématicky zamerané k týždňu vedy a techniky 2013.

viac »

Quo vadis, biznis? - Kam smeruješ, podnikanie?

Dátum: 1.10.2013 - 31.10.2013

Miesto: Košice
Organizátor: KMaO
Kontaktná osoba: Ing. Lenka Pčolinská, PhD.
Hostia: študenti a členovia KMaO

2. ročník súťaže o najlepšiu študentskú esej.

viac »

Odborné minimum pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

Dátum: 26.9.2013 - 7.10.2013
Čas: 9:00 - 16:30

Miesto: Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave, Palisády 22, Bratislava
Organizátor: Bratislavská business school
Kontaktná osoba: Ing. Ingrid Sieglová, e-mail: znalectvo.bbs@euba.sk, tel.: 02/5930 2103

Znalecký ústav Ekonomická univerzita v Bratislave pri BBS EUBA otvára kurz Odborné minimum pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov. Cieľom tohto kurzu je poskytnúť základné legislatívne a metodické poznatky v zmysle zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré sú potrebné pre výkon činnosti znalcov, prekladateľov a tlmočníkov.

viac »