Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Politika udržateľne orientovanej výroby a spotreby, nástroje na jej uplatňovanie v kontexte označovania produktov

Dátum: 29.10.2013
Čas: 9:15 - 11:00 hod

Miesto: B107
Organizátor: KTaKT OF
Kontaktná osoba: prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD. vojtech.kollar@euba.sk

Workshop

viac »

Blok odborných prednášok v rámci podujatia TVaT 2013

Dátum: 1.10.2013 - 31.10.2013
Čas: 9:00

Miesto: Košice
Organizátor: KMaO
Kontaktná osoba: členovia KMaO
Hostia: Prednášajúci, učitelia, doktorandi, študenti a hostia

Vyžiadané prednášky - tématicky zamerané k týždňu vedy a techniky 2013.

viac »

Quo vadis, biznis? - Kam smeruješ, podnikanie?

Dátum: 1.10.2013 - 31.10.2013

Miesto: Košice
Organizátor: KMaO
Kontaktná osoba: Ing. Lenka Pčolinská, PhD.
Hostia: študenti a členovia KMaO

2. ročník súťaže o najlepšiu študentskú esej.

viac »