Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

16. medzinárodný veľtrh

Dátum: 26.10.2013 - 28.10.2013
Čas: 9:00 - 20:00

Miesto: "Národné tenisové centrum, a.s. Príklopova 6, 831 03 Bratislava"
Organizátor: KPg v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ŠIOV)
Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Velichová, PhD.
Hostia: vysokoškolskí učitelia, študenti učiteľstva, učitelia a žiaci

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem zo Slovenska, Rakúska, ČR, Nemecka, Fínska a iných krajín. Elektronické prezentácie CF, súťaže CF, odborný seminár, vyhlásenie výsledkov súťaží CF.

viac »

Blok odborných prednášok v rámci podujatia TVaT 2013

Dátum: 1.10.2013 - 31.10.2013
Čas: 9:00

Miesto: Košice
Organizátor: KMaO
Kontaktná osoba: členovia KMaO
Hostia: Prednášajúci, učitelia, doktorandi, študenti a hostia

Vyžiadané prednášky - tématicky zamerané k týždňu vedy a techniky 2013.

viac »

Quo vadis, biznis? - Kam smeruješ, podnikanie?

Dátum: 1.10.2013 - 31.10.2013

Miesto: Košice
Organizátor: KMaO
Kontaktná osoba: Ing. Lenka Pčolinská, PhD.
Hostia: študenti a členovia KMaO

2. ročník súťaže o najlepšiu študentskú esej.

viac »