Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania

Dátum: 24.10.2013 - 25.10.2013
Čas: 9:00

Miesto: Košice
Organizátor: KMaO
Kontaktná osoba: Ing. Jana Naščáková,PhD.,Ing. Daniela Urblíková,PhD.
Hostia: pedagógovia PHF ,študenti a doktorandi , pozvaní hostia SR a zahraničia, predstavitelia praxe

Konferencia sa koná pod záštitou dekana Podnikovohospodárskej fakulty Dr. h. c. prof. RNDr. Michala Tkáča, CSc.Hlavné zameranie konferencie: Marketing obchod a udržateľný rozvoj; Manažment a sociálne vedy.

viac »

Koordinačné stretnutie riešiteľov projektu KRENAR

Dátum: 24.10.2013 - 25.10.2013
Čas: 10:00 - 15:00

Miesto: Žilinská univerzita
Organizátor: KVSRR
Kontaktná osoba: prof. Ing. Milan Buček, DrSc.
Hostia: riešitelia projektu KRENAR, verejnosť zaujímajúca sa o problematiku kreatívnej ekonomiky

Cieľom seminára je stretnutie riešiteľov zo štyroch univerzít a prezentovanie výstupov v rámci pracovných balíkov (PB) za jednotlivé riešiteľské kolektívy.

viac »

Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania

Dátum: 24.10.2013 - 25.10.2013

Miesto: Košice
Organizátor: PHF KMaO
Kontaktná osoba: Ing. Jana Naščáková,PhD.,Ing. Daniela Urblíková,PhD

1.ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie

viac »

Cudzie jazyky v premenách času IV

Dátum: 24.10.2013 - 25.10.2013
Čas: 09:00-18:00 hod

Miesto: D2.06
Organizátor: FAJ
Kontaktná osoba: doc. PhDr. D. Breveníková, CSc.

medzinárodná vedecká konferencia

viac »

Blok odborných prednášok v rámci podujatia TVaT 2013

Dátum: 1.10.2013 - 31.10.2013
Čas: 9:00

Miesto: Košice
Organizátor: KMaO
Kontaktná osoba: členovia KMaO
Hostia: Prednášajúci, učitelia, doktorandi, študenti a hostia

Vyžiadané prednášky - tématicky zamerané k týždňu vedy a techniky 2013.

viac »

Quo vadis, biznis? - Kam smeruješ, podnikanie?

Dátum: 1.10.2013 - 31.10.2013

Miesto: Košice
Organizátor: KMaO
Kontaktná osoba: Ing. Lenka Pčolinská, PhD.
Hostia: študenti a členovia KMaO

2. ročník súťaže o najlepšiu študentskú esej.

viac »