Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Ako publikovať?

Dátum: 10.10.2013
Čas: 13:00

Miesto: Katedra hospodárskej informatiky a matematiky
Organizátor: KHIaM
Kontaktná osoba: doc. RNDr. Zuzana Hajduová, PhD.
Hostia: Mgr. Peter Kolarčík, PhD.

BRATISLAVSKÉ PRÁVNICKÉ FÓRUM 2013

Dátum: 10.10.2013 - 11.10.2013

Miesto: PF UK a NHF EU
Organizátor: NHF EU

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave pozývajú všetkých záujemcov na prvý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Bratislavské právnické fórum 2013“, ktorá sa uskutoční 10. a 11. októbra 2013 pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica.

viac »

Blok odborných prednášok v rámci podujatia TVaT 2013

Dátum: 1.10.2013 - 31.10.2013
Čas: 9:00

Miesto: Košice
Organizátor: KMaO
Kontaktná osoba: členovia KMaO
Hostia: Prednášajúci, učitelia, doktorandi, študenti a hostia

Vyžiadané prednášky - tématicky zamerané k týždňu vedy a techniky 2013.

viac »

Quo vadis, biznis? - Kam smeruješ, podnikanie?

Dátum: 1.10.2013 - 31.10.2013

Miesto: Košice
Organizátor: KMaO
Kontaktná osoba: Ing. Lenka Pčolinská, PhD.
Hostia: študenti a členovia KMaO

2. ročník súťaže o najlepšiu študentskú esej.

viac »